Ochrona danych osobowych w Biurze Tłumaczeń Piotr Drzewiecki

25.05.2018

Biuro Tłumaczeń Piotr Drzewiecki bardzo poważnie traktuje ochronę Państwa danych osobowych. Poniżej pragniemy zapoznać Państwa ze stosowanymi przez nas zasadami gromadzenia i ochrony tych danych.

Administratorem danych osobowych jest Biuro Tłumaczeń, ul. Wiejska 7, 87-600 Lipno, NIP 893-101-77-68 dalej zwane Biuro Tłumaczeń.


1. Gromadzenie danych statystycznych

Korzystanie z informacji zawartych na naszych stronach internetowych nie wymaga ujawniania przez Państwa danych osobowych. Jednak co do zasady przez wywołanie tych stron – dotyczy to każdej aktywności w sieci internet – w logach serwera zapisane zostaną następujące dane: nazwa Państwa dostawcy usług internetowych, strona internetowa, z której odwiedzili Państwo niniejszy serwis, strony internetowe Biura Tłumaczeń Piotr Drzewiecki, które Państwo odwiedzili oraz adres IP Państwa komputera.

Powyższe dane dopuszczają wprawdzie możliwość identyfikacji, mimo to nie ma tu miejsca żadne ich wykorzystanie w odniesieniu do danych konkretnej osoby. Dane te mogą zostać wykorzystane do celów statystycznych, przy czym indywidualny użytkownik pozostaje anonimowy.

2. Gromadzenie i opracowywanie danych osobowych

Dane osobowe gromadzone są tylko wtedy, gdy sami nam je Państwo udostępnią, np. w ramach rejestracji, poprzez wypełnienie formularza kontaktowego, bądź przesłanie e-maila. Gromadzenie danych nie jest równoznaczne w tym przypadku z ich wykorzystaniem. Po prostu dane te pozostają w systemie jako ślady korespondencji.

Drugą grupę stanowią dane osobowe zapisywane w ramach zamówienia usług tłumaczeniowych. W celu finalizacji zamówienia dane te są potrzebne do sporządzenia wymaganej ustawowo notatki w Repertorium tłumacza przysięgłego oraz, ewentualnie, do wystawienia faktury. W tym przypadku dane te zapisywane są w bazie klientów Biura Tłumaczeń Piotr Drzewiecki. Numery telefonów, które Państwo nam udostępniają, służą wyłącznie do poinformowania Państwa o możliwości odbioru przez Państwa tłumaczenia. Po wydaniu tłumaczenia są one przez nas kasowane.

Żadne zgromadzone przez nas w bazie klientów dane osobowe nie są udostępniane przez nas osobom trzecim.
Dotyczy to także numerów Państwa telefonów, na które nie wysyłamy żadnych informacji reklamowych i które wykorzystywane są jedynie do ewentualnych konsultacji związanych ze złożonym zleceniem tłumaczenia. Wyjątkiem od tej reguły mogłaby być tylko sytuacja, gdybyśmy zostali wezwani do udostępnienie jakichś danych przez instytucje urzędowe upoważnione do ich otrzymania. Na przykład Urzędy Wojewódzkie uprawnione są do kontrolowania wpisów w Repertorium tłumacza.

3. Prawo dostępu i korekty zgromadzonych danych osobowych

W każdej chwili mogą Państwo sprawdzić wszelkie, zgromadzone w naszej bazie dane dotyczące Państwa i dokonać ich korekty, jeżeli są one według Państwa nieaktualne lub nieprawidłowe. W tym celu wystarczy się z nami skontaktować telefonicznie lub drogą mailową.

W każdej chwili mają też Państwo prawo odwołać zgodę na wykorzystywanie zgromadzonych na Państwa temat danych osobowych i zażądać usunięcia tych danych z naszej bazy, o ile nie ma innych zobowiązań, wynikających z ustaw, np. dotyczących wpisów do Repertorium tłumacza przysięgłego lub danych, które pozostają w systemie jako kopie dokumentów handlowych, np. faktury.

4. Bezpieczeństwo danych osobowych

Biuro Tłumaczeń Piotr Drzewiecki stosuje wymagane środki techniczne w celu ochrony udostępnionych przez Państwa danych przed manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. Te środki bezpieczeństwa są na bieżąco dostosowywane w celu zapewnienia najlepszej ochrony tych danych.

5. Zastrzeżenie prawa do zmian w ochronie danych

Oświadczamy, że w związku z ciągłymi zmianami w ustawodawstwie, a także w związku z ciągłymi zmianami technicznymi związanych z ochroną danych osobowych, zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w przyjętych zasadach ochrony tych danych osobowych w celu dostosowania poziomu ich ochrony do wymaganych standardów. Informacje o takich zmianach będą każdorazowo podawane w niniejszym tekście, który dostępny na naszej stronie internetowej – zawiera zawsze najbardziej aktualną wersję.

6. Kontakt w przypadku dodatkowych pytań

W przypadku dodatkowych pytań związanych ze stosowaną przez nas ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem danych osobowych.

Tel.: +48 54 288 36 36

Aktualności

Wesołych Świąt!
24.12.2020

Szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia
dużo zdrowia oraz wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym Nowym Roku 2021

życzy Państwu

Biuro Tłumaczeń - Piotr Drzewiecki

...
Przerwa urlopowa w dniach 8-12 października 2020
06.10.2020

W dniach 8-12 października 2020 roku Biuro Tłumaczeń będzie nieczynne. Przepraszamy.

...

zobacz pozostałe aktualności...